พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.  พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๒๒, พ.ต.ท.สุระสิทธิ์  สกุลพานิช รอง ผกก.ฯ,พ.ต.ท.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ รอง ผกก.ฯ,พ.ต.ท.กวีพงษ์  ชลการ รอง ผกก.ฯ  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๒  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ๑๘ กรกฎาคม  ณ  หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กก.ตชด.๒๒  โดยมี นาย คันฉัตร  ตันเสถียร รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี <<<อ่านต่อ

    บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ

    วันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.  พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๒๒,พ.ต.ท.สุระสิทธิ์  สกุลพานิช  รอง ผกก.ตชด.๒๒,พ.ต.ท.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  รอง ผกก.ตชด.๒๒ ,สว./ผบ.ร้อยฯ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจ กก.ตชด.๒๒  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (NBT) จ.อุบลราชธานี<<<อ่านต่อ

   รับการตรวจราชการจาก บก.ตชด.ภาค 2

   วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฏ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๒๒ โดยมี พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย ผกก.ตชด.๒๒, พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รอง ผกก.ฯ,พ.ต.ท.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ รอง ผกก.ฯ,พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ฯ,สว/ผบ.ร้อยฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๒ ให้การต้อนรับ<<<อ่านต่อ

 

  • แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
  • การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานสำคัญ บช.ตชด. ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ประจำปี 2559